Allmän ansvarsfriskrivning

Hemppedia och våra författare tar inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som uppstår till följd av användningen av den information som presenteras här.

Våra texter ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från läkare eller apotekspersonal och de får inte användas som grund för oberoende diagnos och för att påbörja, ändra eller avsluta behandling av sjukdomar. Om du har hälsofrågor eller klagomål, kontakta alltid en läkare som du litar på!

Det fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg och tjänar uteslutande ett informativt syfte om ämnet. Leverantören av denna webbplats tar dock inget ansvar för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av de texter och det innehåll som tillhandahålls. De utgör inte en rekommendation av de diagnostiska metoder, behandlingar eller läkemedel som beskrivs eller nämns och är inte avsedda att fungera som reklam.